Название книги - Игра Мориарти
Автор - А. Доброчасова
Отзыв: